EMF มีผลกระทบกับร่างกายอย่างไร?

Posted by

ข้อมูลเรื่อง EMF หรือ คลื่นกระแสไฟฟ้าแม่เหล็ก (อิเล็กโตรแมกเนติกค์) มีให้อ่านเยอะแยะมากมาย แต่เสียดายไม่มีภาษาไทย ผมก็เลยอยากเอามาแชร์ เพราะ เห็นว่า มันคือต้นเหตุของโรคร้ายและการเสื่อมขึ้นของร่างกาย
เอกสารนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่อยากจะโฟกัสไปที่ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

  • Your cells get overwhelmed by messages from inside and outside your body. เซลล์ในร่างกายสื่อสารกันได้ด้วยเคมีในร่างกายส่งผ่านกันด้วยกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในเซลล์ ผ่านทางตัวรับสัญญาณทางเส้นประสาท (neurotransmitter) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าร่างกายมีการบาดเจ็บ เซลล์จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่ระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการรักษาได้ในทันที แต่ถ้ามีสัญญาณรบกวน มันจะทำลายศักยภาพของการสื่อสารนี้ลง การรักษาตัวในระดับเซลล์จึงด้อยประสิทธิภาพ
  • Your cells become unglued. นักวิจัยได้ค้นพบผลกระทบที่น่ากลัวอีกอย่างคือ สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับต่ำ (low-level EMFs) ยังทำให้เปลือกนอกของเซลล์ (cell membranes) มีการฉีกขาดเสียหาย ทำให้แคลเซียมไอออน หลุดกระจายออกมาจับตัวกันอยู่ที่เปลือกนอกของเซลล์ ทำให้เปลือกเซลล์เสียหาย หรือ เรียกง่ายๆว่า เซลล์จะเปราะบางและแตกได้ง่ายมาก ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นั้นคือเซลล์ประเภทใด ในตัวอย่าง เค้าจะพูดถึง เซลล์สมอง ซึ่งอาจจะมีผลร้ายตามมาได้อย่างมากมาย
  • Chemicals pouring from your ruptured cells damage your cellular DNA. ร่างกายคนเรามีระบบการป้องกัน EMF ในระดับนึง โดยจะหลั่งสารที่เรียกว่า DNAase ออกมา เพื่อที่จะทำลายเซลล์มีอ่อนแอ หรือ มีผนังเซลล์ที่ฉีกขาด ทำให้เซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ชุดคำสั่งจาก DNA ให้เซลล์เติบโต หรือ ทำลายตัวเอง เมื่อไหร่และอย่างไร เป็นไปได้อย่างถูกต้อง แต่จากการศึกษา พบว่า การใช้มือถือ ทำให้การสื่อสารนี้นั้นเสียสมดุลและบกพร่อง
  • EMFs may disrupt normal cell division. EMF ทำลายการแบ่งตัวของระดับเซลล์….. การศึกษาพบว่า ระดับของ คลื่นกระแสไฟฟ้าแบบต่ำๆ ยังสามารถทำให้เซลล์แบ่งตัวเองและเติบโตได้เร็วขึ้น ผ่านทางกระบวนการเรียกว่า ไมโตสิส (mitosis) แต่การเกิดเซลล์ใหม่แบบที่โดนผลกระทบจาก ELF นี้ ทำให้เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น มีข้อมูลไม่ครบ ทำให้เกิดผลร้ายต่างๆที่จะตามมาได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไปเกิดที่ระบบสืบพันธุ์ หรือ ตัวอ่อนของเด็กในครรภ์
  • EMFs create oxidative stress that further damages DNA and other physical processes. EMF สร้างให้เกิด อนุมูลอิสระอย่างมากในร่างกายของเรา อนุมูลอิสระเป็นการทำงานปรกติของร่างการที่เกิดการจากกินอาหาร หรือ การหายใจ ซึ่งถ้าอยู่ในระดับปรกติ นั้นคือสิ่งดี แต่ถ้ามีอนุมูลอิสระมากเกินไป จากการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดเวลา มันจะทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับการทำงานต่างๆในร่างกาย หรือ ทำให้เกิด DNA damage ขึ้นได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ การแก่ตัว และ โรคร้าย (aging and disease) เช่น มะเร็ง จนไปถึง โรคอัลไซเมอร์, ยกตัวอย่างผลการวิจัย จาก University of Washington, พบว่า มีอนุมูลอิสระ จากสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ 60 Hz (ซึ่งเราจะเจออยู่ทั่วไปในบ้านของเรา) มันสามารถทำให้ DNA ในสมองของหนูทดลองเสียหายและถูกทำลาย หลังจากโดนคลื่นการแสไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง….. ซึ่งคนเราปัจจุบัน จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ 24×7

การวัดค่า EMF จะมีหน่วยว่า milliGauss (mG) (อ่านว่า มิลิเกาฑ์) เป็นหน่วยการวัดค่า คลื่นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic fields) ซึ่งค่าที่ไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ที่ถูกนิยามโดยนักวิทยาศาสตร์ คือ 1 milliGauss (mG) หรือ น้อยกว่า แต่ในบางหน่วยงานอาจจะระบุค่าต่ำอยู่ที่ 2-3 mG ในขณะที่สนามพลังแม่เหล็กของโลกจะอยู่แค่ที่ 0.5 mG.

แปลบางส่วนจากเวป:
https://www.consciouslifestylemag.com/emf-dangers-health-effects-radiation/


Gauss: This is the measurement unit for magnetic fields. Most prudent scientists today recommend that safe exposure for humans to an AC magnetic field is 1 milliGauss (mG) or less at any single exposure, though other agencies recommend 2 to 3 mG. The earth’s magnetic field measures about 0.5 mG.
https://www.consciouslifestylemag.com/emf-dangers-health-effects-radiation/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s