ความสำคัญของ NAD+

Posted by

Nicotinamide adenine dinucleotide หรือโดยย่อเรียกว่า NAD เป็นโคเอมไซด์ (Coenzyme) ที่สำคัญต่อชีวิต ซึ่งถูกใช้ใน การทำงานของไมโตคลอนเดีย, การควบคุมการทำงานของแคลเซียม, การต้านการเกิดอนุมูลอิสระ, การแสดงออกของยีนส์ (gene expression), ระบบภูมิคุ้มกัน, ขั้นตอนของความชรา และ การสลายของเซลล์

โดยปรกติ เมื่อคนเรามีอายุเกิน 35-40 ปี ร่างกายเราจะมีระดับของ NAD น้อยลงเหลือครึ่งเดียว … และถ้าเราไม่มี NAD เราจะเสียชีวิตในไม่กี่นาที เพราะฉะนั้น การที่เราจะมาสนใจเรื่อง NAD จึงเป็นสิ่งที่ดี

ข้อดีของการเพิ่มระดับของ NAD+ ในร่างกาย

 1. ป้องกันเรื่องความทรงจำ หรือ memory loss
  • NAD+ สามารถช่วยเรื่องของการซ่อมสร้าง DNA (DNA repair) ลดเรื่องความเครียดในระบบประสาท ( resistance to neuronal stress ) จากการทดลองพบว่า ลดอาการ หรือ ช่วยรักษาโรค อัลไซเมอร์ ในหนูทดลองได้ผลดี
 2. ลดความอ้วนได้ง่ายกว่า
  • การเพิ่ม NAD+ สัมพันธ์กับการเมตาโบลิซึมในร่างกาย ทำให้มีการเผาพลาญที่ดีขึ้น ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากไขมันส่วนเกินได้ยากขึ้น จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ sirtuins SIRT1 และ SIRT3 จากการทดลองในหนู ไม่มีหนูที่มีอาการของโรคเบาหวานเลยจากการกิน NR เข้าไปในการทดลอง
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการออกกำลังกาย
  • เมื่อคนเราอายุมากขึ้น จะมีการอ่อนล้าและอ่อนแรงในการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จากการทดลองในหนูทดลอง พบว่า การให้ NAD+ ในรูปของ NR ให้หนูกินในน้ำดื่ม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายได้ อีกการทดลองหนึ่งในหนูเช่นเดียวกัน พบว่า ไม่พบความแตกต่างในเซลล์กล้ามเนื้อ (Tissue) ของหนู (ที่ให้ NR) อายุ 2 ปี กับ หนู (ปรกติ) อายุ 4 เดือน
 4. มีอายุยืนขึ้น (Increase longevity)
  • มีการวิจัยหลายงาน พบว่า การเพิ่มระดับ NAD+ สามารถเพิ่มอายุ (life span) โดยการเพิ่มขึ้นของไมโตคลอนเดียในหนูทดลอง และ ยังเพิ่มการทำงานของ SIRT1 ซึ่งเป็นโปรตีน sirtuin ชนิดหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำฟาสติ้ง หรือ การจำกัดแคลลอรี่. มีการศึกษาวิจัยอีกอัน ที่พบว่า NAD+ สามารถเพิ่มการทำงานของ SIRT6 ที่ช่วยในการคงสภาพความยาวของ เทเลเมีย (telomeres) ที่อยู่ที่ปลายของ DNA ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้

เราสามารถเพิ่มระดับของ NAD ได้อย่างง่ายด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. การทำ ฟาสติ้ง หรือ การทานคีโตเจนนิค จะช่วยทางอ้อมในการเพิ่มระดับ NAD+ และ
  Surtuins ซึ่งจะช่วยเรื่องการชะลอวัย โดยการทำ IF หรือ การกินคีโตเจนนิคไดเอท จะช่วยให้ระดับของ NAD+ เพิ่มขึ้นได้
 2. การกิน วิตามิน B3 หรือ Nicotinamide Riboside Dietary Supplements
  Nicotinamide Riboside ได้ถูกค้นพบได้ไม่นานจากใน Vitamin B3. โดยในปัจจุบันมีการนำ NR supplements เข้ามาช่วยเรื่องการเพิ่มระดับของ NAD+ ในร่างกาย
 3. การออกกำลังกาย เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับ NAD+ เนื่องมาจากการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราต้องการพลังงาน ทำให้ร่างกายต้องเพิ่มปริมาณของไมโตคลอนเดีย ซึ่งถือว่าเป็น power house ของร่างกาย เมื่อเรามีไมโตคลอนเดียมากขึ้น เป็นวิธีที่ทำให้เราเพิ่มระดับ NAD+ โดยธรรมชาติ
 4. การอบ ซาวน่า สามารถเพิ่มระดับของ NAD+ และ Sirtuin ได้ [xxxi] 
 5. อาหาร ที่เพิ่ม NAD+ เช่น
 • นมวัว (Dairy Milk) – จากการวิจัยพบว่า ในน้ำนมวัว มี Riboside Nicotinamide (RN). ในนมวัวปริมาณ 1 ลิตรจะพบว่ามี NAD+ ถึง 3.9µmol of NAD+.
 • ปลา (Fish) – เป็นอาหารที่อุดมไปด้วย NAD+ ไม่ว่าจะมาจาก ปลาทู ปลาแซลมอน ปลาซาดีน
 • เห็ด (Mushrooms)
 • ยีส (Yeast)
 • ผักใบเขียว (Green Vegetables)
 • วิตามิน B
 • วิตามิน D
 • ลดการดื่มแอลกอฮอร์ (Cut Down on Alcoholic Beverages)

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่

https://sciencing.com/difference-between-nadh-nadph-7151973.html

https://siimland.com/how-to-increase-nad-levels-for-more-energy-and-anti-aging/

https://www.springfieldwellnesscenter.com/how-to-increase-nad-levels-naturally/

[i] https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1929/euler-chelpin/lecture/

[ii] https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1550-4131%2815%2900266-1

[iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18419308

[iv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18337721/

[v] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867408008799

[vi] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840929/

[vii] http://stm.sciencemag.org/content/8/361/361ra139

[viii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4076149/

[ix] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29432159

[x] http://www.jneurosci.org/content/20/9/3139.short

[xi]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867407009737

[xii] https://news.mit.edu/2018/study-suggests-method-boost-growth-blood-vessels-muscle-0322

[xiii]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S155041311630482X

[xiv] http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1312

[xv]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962892414000634

[xvi] https://f1000research.com/articles/7-132/v1

[xvii] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042357

[xviii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25730862

[xix] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18429699/

[xx] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6218262/

[xxi]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452206016617

[xxii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18477450/

[xxiii] https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/208/3/273.xml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s