NKDy06 คุยกับอาชัย การเปลี่ยนแปลงร่างกายใน 1 ปีที่ผ่านมา ของหนึ่งคนแปลงร่าง ทำอะไรบ้าง

https://www.podbean.com/media/share/pb-5md43-e91ae3 NKDy06 คุยกับอาชัย การเปลี่ยนแปลงร่างกายใน 1 ปีที่ผ่านมา ของหนึ่งคนแปลงร่าง ทำอะไรบ้าง

NKDy04 – SUNDAy Special พูดคุยกับ อาชัยล้างพิษตับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาช่องท้อง

https://www.podbean.com/media/share/pb-e8yk2-e5553d ได้รับเกรียรติจาก อาชัยล้างพิษตับ ได้เข้ามาพูดคุยในรายการ และ รับสายจากทางบ้านในเรื่องของการบำรุงรักษาช่องท้อง ได้สาระความรู้มากมาย ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ