EMF มีผลกระทบกับร่างกายอย่างไร?

ข้อมูลเรื่อง EMF หรือ คลื่นกระแสไฟฟ้าแม่เหล็ก (อิเล็กโตรแมกเนติกค์) มีให้อ่านเยอะแยะมากมาย แต่เสียดายไม่มีภาษาไทย ผมก็เลยอยากเอามาแชร์ เพราะ เห็นว่า มันคือต้นเหตุของโรคร้ายและการเสื่อมขึ้นของร่างกาย
เอกสารนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่อยากจะโฟกัสไปที่ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย